Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Laboratorium Geohydrauliki
 • The Laboratory of Geo Hydraulics
 

Laboratorium Geohydrauliki

Pawilon C-5, lokal 006 i 008

Obszar badań Laboratorium Geohydrauliki obejmuje:

 

I. Zapewnienie warunków do pozyskiwania surowców energetycznych. 

II. Odzyskiwanie bezpośrednio energii z:

 • górotworu,
 • wody pozyskiwanej w procesach technologicznych odwadniania i kształtowania środowiska wodnego.

III. Zwiększenie efektywności energetycznej przez doskonalenie techniki i technologii, racjonalizując zużycie energii:

 • w procesach podstawowych, związanych z budową wyrobisk (stateczność zboczy, struktura wyrobisk),
 • w procesach pomocniczych tj. odwadniania, zwałowania i rekultywacji realizowanej zgodnie z ideą sozologii.

IV.  Ograniczenie negatywnych skutków energetycznych pochodzących od:

 • mas skalnych,
 • środowiska wodnego,
 • promieniowania UV,

przez oddziaływanie na materiały i urządzenia techniczne, budowle i struktury ziemne.

V. Wykorzystanie wyników z badań laboratoryjnych i badań polowych do weryfikacji ich użyteczności w badaniach makroekonomicznych przy określaniu strategii rozwoju poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Wyniki badań rekomendowane będą do sektora górniczego oraz winny być użyteczne w życiu cywilnym społeczeństwa.

Użytkownicy laboratorium

dr inż Krzysztof Polak

e-mail: kpolak@agh.edu.pl 

tel. 12 617-44-94, 12 617- 21- 08

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza