Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Automatyki  Bezpieczeństwa i Zarządzania  Budynków
  • The Laboratory of Electromagnetic Compatibility 1 (EMC)
 

Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Automatyki Bezpieczeństwa i Zarządzania Budynków

Pawilon C-6, lokal 402

 

 

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

e-mail: hanzel@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza