08.04.2022

Aktualizacja zasad działania jednostek AGH


Nowe Zarządzenie JM Rektora AGH nr 24/2022 z dnia 29 marca 2022 r. odnosząc się do Statutu AGH, ustawy z dnia 2 marca 2020 r.Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Rozporządzenia Rady Ministrów, wprowadza aktualizację zasad funkcjonowania Uczelni oraz jej jednostek, w tym Centrum Energetyki, od 29 marca do 30 czerwca 2022 roku.

W sprawie ochrony sanitarnej (§5)

  • Wprowadzono zakaz pojawiania się na Uczelni i w jej jednostkach, w tym w Centrum Energetyki, osobom skierowanym na test w kierunku potwierdzenia zakażenia koronawirusem (pkt 1).
  • Zalecono wszystkim osobom z objawami chorobowymi niepojawianie się na Uczelni, do czasu wykluczenia testem zakażenia koronawirusa jako ich przyczyny (pkt 2).
  • Wszystkim członkom Wspólnoty Uczelni: pracownikom, studentom i doktorantom oraz interesantom, gościom i innym osobom, w czasie przebywania w budynkach Uczelni, w tym w Centrum Energetyki, zaleca się (pkt 3):

a) stosowanie maseczki zakrywającej usta i nos […],
b) używanie środków do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
c) zachowanie dystansu społecznego, nie mniejszego niż 1,5 m.

W sprawie pracy służb administracyjnych (§6)

Centrum Energetyki AGH, jako jednostka Uczelni, zapewnia i umożliwia:

  • normalne funkcjonowanie i realizację wszystkich zadań w godzinach 7:30 – 15:30 (pkt 1 i 2),
  • załatwianie spraw przez interesantów przez kontakt osobisty z zaleceniami §5 pkt. 3,
  • obieg dokumentów służbowych w trybie bieżącym,
  • podpisywanie dokumentów przez osoby upoważnione,
  • obsługę wszystkich działań jednostki na bieżąco.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia, którą załączamy poniżej w pliku PDF.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 12 617 55 22 lub elektronicznie przez e-mail: ce(at)agh.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Centrum Energetyki AGH