17.05.2022

Konferencja “Wychwyt, transport, utylizacja i składowanie CO2. Prezentacja rezultatów projektów: europejskiego STRATEGY CCUS i polskiego CCUS.pl”


W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję pt.

„Wychwyt, transport, utylizacja i składowanie CO2. Prezentacja rezultatów projektów: europejskiego STRATEGY CCUS i polskiego CCUS.pl”

Termin: 24 maja 2022 (wtorek), w godzinach 10:00 – 13:30.

O konferencji

Celem projektu STRATEGY CCUS jest odpowiedź na wyzwanie ograniczania emisji CO2 poprzez opracowanie lokalnych planów rozwoju i modeli biznesowych dostosowanych do potrzeb przemysłu. Plany obejmują korytarze transportu ditlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS w celu zmniejszenia kosztów i stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS.

Polski projekt „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS – CCUS.pl” można uznać za kontynuację działań europejskich na polskim gruncie, a celem samego projektu jest opracowanie strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce wraz z projektami adekwatnych regulacji prawnych oraz pilotaż pierwszego polskiego klastra CCUS, który stanowić będzie zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju tej technologii w kraju. Projekt CCUS.pl realizowany jest w ramach Programu GOSPOSTRATEG III Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację w terminie do 18 maja 2022 r. poprzez formularz rejestracyjny:

Wychwyt, transport, utylizacja i składowanie CO2. Prezentacja rezultatów projektów: europejskiego CCUS Strategy i polskiego CCUS.pl (google.com)

Zarejestrowanym uczestnikom zostanie przesłany link do spotkania.

Zapraszamy!