23.09.2021

Zatrudnimy Ekspertów ds. stanu krajowego systemu energetycznego i kierunków rozwoju technologicznego w projekcie


W związku z realizacją projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż polskiego klastra CCUS” współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg III, Centrum Energetyki AGH poszukuje dwóch osób na stanowisko:

Eksperta ds. stanu krajowego systemu energetycznego i kierunków rozwoju technologicznego

Wymagania:

  1. Doświadczenie badawcze w zakresie technologii łańcucha CCUS,
  2. Wiedza i doświadczenie w zakresie stanu i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego
  3. Wiedza i  doświadczenie w zakresie kierunków rozwoju technologii energetycznych,
  4. Udział w przynajmniej jednym projekcie badawczo-rozwojowym i/lub wdrożeniowym lub co najmniej 1 publikacją naukową w czasopiśmie z IF.

 

Dokumenty w formie CV i listu motywacyjnego oraz potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, a także klauzulę RODO proszę składać w terminie do 30 września 2021 roku, osobiście lub przesyłką pocztową do siedziby Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, 30-070 Kraków, pawilon C-5 pok. 117, lub w formie skanów podpisanych elektronicznie na adres e -mail: ce@agh.edu.pl. W swojej aplikacji proszę uwzględnić numer oferty: CCUS.Exp.0921.

Angaż przewidziany jest w wymiarze 13-20 h/ miesięcznie w okresie realizacji fazy A projektu tj. od 01.10.2021 do 29.09.2022 roku, w formie umowy cywilno-prawnej pt.: „Przygotowanie danych technologicznych dla obiektów wchodzących w skład krajowej energetyki. Ocena kierunków rozwoju technologii stosowanych w krajowej energetyce.” (za okres 01.10.2021 – 31.12.2021) oraz pt.: „Przeprowadzenie oceny potencjalnych efektów technologicznych i operacyjnych zaproponowanych konfiguracji klastrów CCUS w ramach funkcjonowania krajowego systemu energetycznego” (za okres od 01.01.2022 – 29.09.2022), z możliwością przedłużenia w przypadku przejścia do dalszych etapów realizacji projektu.