23.09.2021

Zatrudnimy Młodszych Specjalistów ds. analiz środowiskowych technologii CCUS w projekcie


W związku z realizacją projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż polskiego klastra CCUS” współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg III, Centrum Energetyki AGH poszukuje dwóch osób na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. analiz środowiskowych technologii CCUS

Wymagania:

  1. Stopień naukowy minimum magistra.
  2. Doświadczenie badawcze w zakresie technologii łańcucha CCUS,
  3. Wiedza i doświadczenie w zakresie stanu i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego,
  4. Wiedza i  doświadczenie w zakresie kierunków rozwoju technologii energetycznych,
  5. Udział w przynajmniej jednym projekcie badawczo-rozwojowym i/lub wdrożeniowym lub co najmniej 1 publikacją naukową w czasopiśmie z IF.

 

Dokumenty w formie CV i listu motywacyjnego oraz potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, a także klauzulę RODO proszę składać w terminie do 30 września 2021 roku, osobiście lub przesyłką pocztową do siedziby Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, 30-070 Kraków, pawilon C-5 pok. 117, lub w formie skanów podpisanych elektronicznie na adres e-mail: ce@agh.edu.pl. W swojej aplikacji proszę uwzględnić numer oferty: CCUS.MSp.0921.

Angaż przewidziany jest w okresie realizacji fazy A projektu, w wymiarze 100 h/miesięcznie tj. od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku,  w formie umowy cywilno-prawnej pt.: „Przygotowanie wskaźników oceny środowiskowej dla poszczególnych elementów łańcucha technologii CCUS; przeprowadzenie obliczeń środowiskowych dla wybranych instalacji z łańcucha technologii CCUS.” z możliwością przedłużenia w przypadku przejścia do dalszych etapów realizacji projektu.