23.09.2021

Zatrudnimy Starszego Specjalistę ds. oceny ekonomicznej systemów energetyczno-przemysłowych w projekcie


W związku z realizacją projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż polskiego klastra CCUS” współfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg III, Centrum Energetyki AGH poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy specjalista ds. oceny ekonomicznej systemów energetyczno-przemysłowych

Wymagania:

  1. Stopień naukowy doktora habilitowanego.
  2. Doświadczenie badawcze w zakresie technologii łańcucha CCUS,
  3. Wiedza i doświadczenie w zakresie stanu i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego
  4. Wiedza i  doświadczenie w zakresie kierunków rozwoju technologii energetycznych,
  5. Udział w przynajmniej jednym projekcie badawczo-rozwojowym i/lub wdrożeniowym lub co najmniej 1 publikacją naukową w czasopiśmie z IF.

 

Dokumenty w formie CV i listu motywacyjnego oraz potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, a także klauzulę RODO proszę składać w terminie do 30 września 2021 roku, osobiście lub przesyłką pocztową do siedziby Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, 30-070 Kraków, pawilon C-5 pok. 117, lub w formie skanów podpisanych elektronicznie na adres e -mail: ce@agh.edu.pl. W swojej aplikacji proszę uwzględnić numer oferty: CCUS.SSp.0921.

Angaż przewidziany jest w okresie realizacji fazy A projektu, w wymiarze 40 h/ miesięcznie tj. od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku,  w formie umowy cywilno-prawnej pt.: „Przygotowanie wskaźników oceny ekonomicznej dla wybranych instalacji energetycznych i przemysłowych; Przeprowadzenie obliczeń ekonomicznych dla wybranego łańcucha technologii CCUS.” W wymiarze 26,67 h/m-c  w  okresie 01.01.2022 – 29.09.2022) w umowie cywilno-prawnej pt.: „Przeprowadzenie obliczeń ekonomicznych oddziaływania wybranych technologii CCUS w ujęciu klastrowym na opłacalność funkcjonowania instalacji energetycznych i przemysłowych w wybranych konfiguracjach klastrów CCUS.” z możliwością przedłużenia w przypadku przejścia do dalszej fazy realizacji projektu.