Laboratoria badawczo-dydaktyczne w Centrum Energetyki AGH

 1. Laboratorium Paliw Naftowych i Biopaliw Drugiej Generacji
 2. Laboratorium Paliw Alternatywnych i Odpadów
 3. Laboratorium Syntez i Badań Materiałów dla Energetyki
 4. Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych
 5. Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii
 6. Laboratorium Układów Elektronicznych i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 7. Laboratorium Materiałów i Urządzeń Termoelektrycznych
 8. Laboratorium Procesów Termochemicznych i Elektrochemicznej Konwersji Paliw Pochodzenia Węglowego
 9. Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Paliwowych
 10. Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Konwencjonalnej
 11. Laboratorium  Efektywności Energetycznej i Auditingu
 12. Laboratorium Miernictwa Energetycznego, Cieplnego i Przepływowego
 13. Laboratorium Radiometrii
 14. Laboratorium Układów Kogeneracji
 15. Laboratorium Ogniw Litowych
 16. Laboratorium Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych
 17. Laboratorium Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych
 18. Laboratorium Inżynierii Materiałowej dla Energetyki
 19. Laboratorium Geohydrauliki
 20. Laboratorium Poligeneracji
 21. Laboratorium Heterogenicznych Układów Energetycznych
 22. Laboratorium Modelowania Procesów i Technologii
 23. Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Automatyki, Bezpieczeństwa i Zarządzania Energią w budynkach 
 24. Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Jakości Energii Elektrycznej