Laboratorium Efektywności Energetycznej i Auditingu (EeiA)

Pawilon C-6, lokal 203

 

Przedmiot badawczy EEiA

 

Przedmiotem badawczym laboratorium będzie badanie szerokiego zakresu podstawowych procesów fizycznych zachodzących w urządzeniach życia codziennego znajdujących zastosowanie w systemach energetycznych budynków. Będą to zarówno odbiorniki energii wykonujące różnego rodzaju funkcje użyteczne, tj. podstawowy i zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego jak i bardziej rozbudowane systemy energetyczne. Obecnie w budynkach znajduje się wiele różnego typu instalacji jak: wentylacyjne (bez i z odzyskiem ciepła), grzewcze, chłodnicze, oświetleniowe i inne. Wszystkie te instalacje wykonują niezbędne dla użytkownika funkcje kosztem m.in. pobranej energii. Celem laboratorium będzie badanie zależności energetycznych dla tego typu odbiorników i instalacji, m.in. jakie zużycie energii związane jest z przeprowadzeniem danego procesu w takiej klasie urządzeń (np. do chłodzenia/grzania, itp.) czy te procesy można przeprowadzić efektywniej -= tj. przy mniejszym zużyciu energii czy też np. możliwe jest zrealizowanie danej usługi energetycznej przy wykorzystaniu innego, mniej konsumującego energię procesu fizycznego. Wymaga to stosowania zaawansowanych analiz i pomiarów dla przebiegu różnych typów procesów. Ze względu na szeroki zakres działania różnych typów urządzeń jest wiele czynników do przeanalizowania. Tego typu badania są istotne ze względu na certyfikację urządzeń pobierających energię w tym stosowaniu różnego typu systemu etykiet. Mocno rozwijają się podstawowe badania naukowe skierowane na jak najmniejsze zużycie energii w tym zastępowanie i wyszukiwanie nowych procesów, które mogą znaleźć w przyszłości w różnego typu urządzeniach domowych. Można tu wymienić chociażby zastosowanie zjawiska termoelektrycznego, magnetokalorycznego czy termo akustycznego w chłodnictwie jako wynik ostatnich lat badań naukowych.

 

Innym czynnikiem mającym wpływ na intensyfikację badań naukowych są aspekty strat cieplnych budynków – coraz dokładniej identyfikuje się sposoby strat ciepła przez skorupę budynku oraz różne jego komponenty. W celu ograniczenia strat bada się nowe materiały izolacyjne pod katem strat ciepła ale  też ograniczenia negatywnego oddziaływania na użytkowników. Jest to zatem przykład optymalizacji wielokryterialnej. Tego typu badania planuje się podjąć w niniejszym laboratorium. Uzupełnieniem tych badań będzie szczegółowa analiza mikroklimatu pomieszczeń pod kątem przewidywanych ocen użytkowników. Ze względu na to, że pomieszczenia mają zapewnić właściwe samopoczucie osób w nim przebywających ten aspekt jest nie do przecenienia. Wiele jest przykładów syndromu chorych budynków. Aspekty energetyczne nie mogą być oderwane od mikroklimatu pomieszczeń. Istotną rolę ma tu do odegrania automatyka budynkowa wraz z coraz nowocześniejszymi układami elektroniki pomiarowej oraz rozwijanymi algorytmami pomiarowo-sterującymi nacechowanym na sterowanie systemem typu budynek.


Użytkownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Filipowicz

tel. 12 617 51-92
e-mail: filipow@agh.edu.pl 


Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, D- 9, ul: Kawiory 40, I, 105