Laboratorium Geohydrauliki

Pawilon C-5, lokal 006 i 008

Obszar badań Laboratorium Geohydrauliki obejmuje:

 

I. Zapewnienie warunków do pozyskiwania surowców energetycznych. 

II. Odzyskiwanie bezpośrednio energii z:

  • górotworu,
  • wody pozyskiwanej w procesach technologicznych odwadniania i kształtowania środowiska wodnego.

III. Zwiększenie efektywności energetycznej przez doskonalenie techniki i technologii, racjonalizując zużycie energii:

  • w procesach podstawowych, związanych z budową wyrobisk (stateczność zboczy, struktura wyrobisk),
  • w procesach pomocniczych tj. odwadniania, zwałowania i rekultywacji realizowanej zgodnie z ideą sozologii.

IV.  Ograniczenie negatywnych skutków energetycznych pochodzących od:

  • mas skalnych,
  • środowiska wodnego,
  • promieniowania UV,

przez oddziaływanie na materiały i urządzenia techniczne, budowle i struktury ziemne.

V. Wykorzystanie wyników z badań laboratoryjnych i badań polowych do weryfikacji ich użyteczności w badaniach makroekonomicznych przy określaniu strategii rozwoju poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Wyniki badań rekomendowane będą do sektora górniczego oraz winny być użyteczne w życiu cywilnym społeczeństwa.

Użytkownicy laboratorium

dr inż Krzysztof Polak

e-mail: kpolak@agh.edu.pl 

tel. 12 617-44-94, 12 617- 21- 08