Laboratorium Inżynierii Materiałowej dla Energetyki

Pawilon C-6, lokale 001, 002, 003

 

W skład laboratorium wchodzą:

  • Laboratorium Inżynierii Materiałowej dla Energetyki 1
  • Laboratorium Inżynierii Materiałowej dla Energetyki 2

 

  W laboratoriach prowadzone będą badania związane z magazynowaniem i konwersją energii odnawialnej w ramach studenckich zajęć laboratoryjnych oraz prace magisterskie i doktorskie prowadzone w Katedrze Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw. W szczególności prace będą skupione wokół materiałów dla stałotlenkowych ogniw paliwowych, wysokotemperaturowych elektrolizerów pary wodnej w celu produkcji wodoru i tlenu w ramach synergii jądrowo-wodorowej, katalizatorów trójfunkcyjnych, innowacyjnych technik magazynowania tlenu, a także ogniw litowych typu Li-ion batteries. Zgromadzona aparatura umożliwi prace w zakresie nisko- i wysokotemperaturowych metod otrzymywania funkcjonalnych materiałów, badania właściwości elektrycznych materiałów techniką czterosondową oraz spektroskopii impedancyjnej, a także pomiary termograwimetryczne i kalorymetryczne, ponadto przygotowywane i testowane będą prototypowe urządzenia na bazie projektowanych materiałów.

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. Janina Molenda
tel. 12 617 25-22
tel. 12 617 20-26
tel. 785-064-707
e-mail: molenda@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Energetyki Wodorowej, H-B3-B4, II, 243