Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii 2 (OSIR 2)

Pawilon C-6, lokale 302 i 303

 

W skład laboratorium wchodzą:

  • Laboratorium Ochrony Środowiska (OS) 302
  • Laboratorium Radiochemii (R) 303

 

Tematyka badawcza laboratorium radiochemii : 

1. monitoring (z uwagi na antropogeniczne radionuklidy i wybrane metale ciężkie) gleb obszarów Polski Południowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych (Parki Narodowe) 

2. wpływ czynników fizykochemicznych na sorpcję i desorpcję antropogenicznych radionuklidów i wybranych metali ciężkich z osadów dennych akwenów Polski Południowej 

3. opracowywanie nowych sorbentów kompozytowych dedykowanych do usuwania ekotoksyn z próbek środowiskowych, do sorpcji niektórych metali ciężkich z gazów odlotowych i do tworzenia tzw ”barier„ przy budowanych elektrowniach atomowych. 

 

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Barbara Kubica
tel. 12 617 51 47
e-mail: bkubica@agh.edu.pl  

Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, A-4, p. IV, pok. 422

prof. dr hab. Janusz Gołaś

tel  12 617 22 49

e-mail: jgolas@agh.edu.pl