Laboratorium Paliw Alternatywnych i Odpadów LPAiO

Pawilon C-5, lokale 301, 302, 305

W skład laboratorium wchodzą:

    • Pracowania Oceny Paliwa i Emisji - 1 (POPiE) pom. 301 
    • Pracowania Oceny Paliwa i Emisji - 2 (POPiE) pom. 302 
    • Pracownia Przygotowania Próbek (PPP) pom. 303
    • Pomieszczenie techniczne pom. 304
    • Pracowania Oceny Wykorzystania Paliw Alternatywnych i Odpadów (POWPAiO) pom. 305

 

Program naukowo-badawczy 

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie wszelkiego rodzaju paliw alternatywnych, w tym odpadów. Paliwa te ze względu na swą charakterystykę wymagają szczegółowych badań zarówno w obszarze ich jakości jak również emisji generowanych podczas ich użytkowania. W ramach LPAiO przewidywane są badania szeregu paliw alternatywnych na bazie: zużytych opon, odpadów tworzyw sztucznych, odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych, osadów ściekowych, czy też odpadów rolniczych. W LPAiO możliwe jest wykonanie zarówno kompleksowej oceny paliw alternatywnych jak również oceny przebiegu procesów ich termochemicznej konwersji. W przypadku paliw alternatywnych szczególnie istotny jest etap przygotowania próbek, stąd też wyposażenie laboratorium umożliwia ich odpowiednie przygotowanie zapewniające wysoką jakość prowadzonych analiz.

LPAiO pozwala na profesjonalne kształcenie studentów przy wykorzystaniu najnowszej aparatury badawczej oraz na realizowanie projektów naukowo-badawczych w w/w tematyce. Tematyka naukowo-badawcza realizowana w LPAiO bezpośrednio powiązana jest z tematyką pracy statutowej realizowanej przez Wydział Energetyki i Paliw oraz spójna jest z programem nauczania II-go i III-go stopnia studiów realizowanym na tymże Wydziale. 

 

Główne obszary naukowo-badawcze 

 

1. Przygotowanie próbek odpadów i paliw alternatywnych

2. Kompleksowa ocena jakości paliw

3. Ocena emisji generowanej w trakcie użytkowania paliw alternatywnych i odpadów

4. Badania procesów termochemicznej konwersji paliw alternatywnych i odpadów 

 

 

Działalność edukacyjna 

Z infrastruktury korzystają głównie studenci Wydziału Energetyki i Paliw. W laboratorium realizowane są programy studiów, II-go stopnia (specjalności: "Technologie Chemiczne w Energetyce", „Technologia Paliw”, "Analityka Przemysłowa i Środowiskowa"), studia III-go stopnia na Wydziale Energetyki i Paliw oraz studia doktoranckie realizowane w ramach KIC InnoEnergy. 

 

Użytkownicy laboratorium

dr hab. Stanisław Porada

tel. 12 617 26 01;
tel. 12 617 25 77;
tel. 666-029-710
e-mail: porada@agh.edu.pl 


Miejsce pracy:
WEiP, Katedra Technologii Paliw, B-3,III,308

 

dr inż. Tadeusz Dziok

tel. 12 617 29 06;
tel. 660-370-989 
e-mail: tadeusz.dziok@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:

WEiP Katedra Technologii Paliw, B-3,III,304