Laboratorium Syntez i Badań Materiałów dla Energetyki

Pawilon C-5, lokale 204, 205, 206

 

W skład laboratorium wchodzą:

  • Pracownia Badań Właściwości Termicznych Materiałów (BWTM) – lokal 204
  • Pracownia Elektrochemii i Powierzchni (EiP) – lokal  205
  • Pracownia Syntez Materiałów Funkcjonalnych 1 (SMF) - lokal 206.1

 

W Laboratorium Syntezy i Badań Materiałów dla Energetyki prowadzone będą działania o charakterze dydaktyczno-badawczym. W laboratorium otrzymywane będą następujące grupy materiałów:

 

1. Materiały do konstrukcji wysokotemperaturowych ogniw paliwowych: 

  • elektrolity stałe (przewodniki jonów tlenu, przewodniki protonowe)
  • materiały elektrodowe (m.in. kompozyty) 

2. Materiały do konstrukcji pomp i membran do produkcji i oczyszczania wodoru – wysokotemperaturowe ceramiczne przewodniki protonowe 

3. Materiały o fotorozkładu wody w ogniwach fotoelektrochemicznych PEC,

4. Materiały do fotorozkładu zanieczyszczeń,

5. Różnorodne materiały do konstrukcji czujników gazów paliwowych, toksycznych i innych,

6. Materiały metaliczne o wysokiej odporności na korozję,

7. Rozwój narzędzi i metod optymalizacji właściwości materiałów

 

Aparatura naukowo-badawcza stanowiąca wyposażenie pracowni „Badań Właściwości Termicznych Materiałów” oraz „Elektrochemii i Powierzchni” umożliwi charakterystykę otrzymywanych materiałów. W ramach prowadzonych badań przewiduje się także prowadzenie w ograniczonym zakresie działań o charakterze dydaktycznym, poprzez realizację badań służących przygotowaniu prac magisterskich oraz prac doktorskich. Przewiduje się także prowadzenie zajęć dydaktycznych (w ograniczonym zakresie) ze studentami ostatnich semestrów studiów II stopnia (np. specjalność materiały funkcjonalne).

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Marta Radecka

tel. 12 617 25 26
e-mail: radecka@agh.edu.pl  

Miejsce pracy:
WIMiC, Katedra Chemii Nieorganicznej,B-6, IIIp. Pok. 306