Laboratorium Układów Elektronicznych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Pawilon C-6, lokal 402

W skład laboratorium wchodzi:

  • Laboratorium Elektroniki Przemysłowej i Kompatybilności Elektromagnetycznej

W laboratorium naukowo-dydaktycznym prowadzone będą zajęcia dla studentów na wszystkich trzech stopniach kształcenia (studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie). Podział powierzchni laboratorium na trzy strefy (seminaryjna, laboratoryjna do projektowania i uruchamiania systemów elektronicznych, laboratoryjna do montażu ręcznego i półautomatycznego elementów energoelektronicznych oraz specjalistycznych badań uruchomieniowych związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną) sprzyjać będzie prowadzeniu kompleksowej obsługi zaawansowanego procesu dydaktycznego w jednym miejscu. Część laboratoryjna do projektowania i uruchamiania systemów elektronicznych pozwoli zapoznać studentów z podstawowymi układami elektronicznymi oraz dynamicznymi zjawiskami zachodzącymi w układach energoelektronicznych jak i na magistralach komunikacyjnych. Ma to szczególne znaczenie gdyż ostatnio można zaobserwować dynamiczny rozwój cyfrowego sterowania systemami zasilania. Integracja wiedzy z zakresu energoelektroniki, mikroprocesorów, przetwarzania sygnałów i kompatybilności elektromagnetycznej staje się niezbędnym elementem zrozumienia najnowszych układów i systemów zasilania. Wzbogacenie laboratorium o możliwość montażu i testowania zaprojektowanej aparatury znacząco zwiększa potencjał dydaktyczny i przyswajanie wiedzy praktycznej. Wyposażenie laboratorium zarówno w sprzęt do montażu ręcznego jak i półautomatycznego zabezpieczy możliwość prototypowania układów elektronicznych jak i energoelektronicznych. Umożliwi to studentom zapoznanie się z podstawowymi technologiami montażu, niezbędnymi w pracy projektanta. Dodatkowe, wydzielone specjalistyczne stanowisko do badań uruchomieniowych związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną pozwoli prowadzić bardziej zaawansowane prace badawcze na III stopniu kształcenia.

Użytkownicy laboratorium

dr inż. Cezary Worek
tel. 12 617 29 83;
tel. 601-91-29-38
e-mail: worek@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:
WIEiT, Katedra Elektroniki, C-2, pok. 08, niski parter

Zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej na stanowisku adiunkta.
Kierownik Pracowni Bezprzewodowych Sieci Kontrolno-Sterujących (www.wsn.agh.edu.pl). Specjalizuje się w rezonansowych układach przetwarzania energii, przemysłowych układach pomiarowych, zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej oraz układach radiokomunikacyjnych.

Kierownik i wykonawca szeregu prac badawczych i rozwojowych, w tym wielu projektów zakończonych wdrożeniem. Twórca lub współtwórca ponad 10 patentów z których większość znalazła przemysłowe zastosowanie.

Więcej informacji na stronie http://www.wsn.agh.edu.pl/?q=pl/cworek 


dr inż. Jacek Kołodziej

tel. 12 617 30 12
e-mail: jacek.kolodziej@agh.edu.pl 

Zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej na stanowisku adiunkta.

Specjalizuje się w projektowaniu układów elektronicznych, nierównomiernym przetwarzaniu analogowo-cyfrowym, inżynierii oprogramowania, synchronizacji w systemach rozproszonych (IoT) oraz transmisji danych. Jest członkiem zarządu Polskiej Sekcji IEEE (YP Chair) oraz stałym recenzentem WSEAS. Brał udział w kilku polskich i europejskich grantach badawczych, gdzie był osobiście odpowiedzialny za realizację procedur zarządzania.

 

mgr inż. Łukasz Krzak

tel: 12 617 29 83

e-mail: lukasz.krzak@agh.edu.pl

 


Zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej na stanowisku asystenta.
Specjalizuje się w zagadnieniach dot. niskomocowych bezprzewodowych sieci pomiarowych i sterujących, systemach wbudowanych i systemach radiowych. Wykonawca lub kierownik szeregu prac badawczych i rozwojowych, w tym wielu projektów zakończonych wdrożeniem.