Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Automatyki Bezpieczeństwa i Zarządzania Budynków

Pawilon C-6, lokal 402

 

 

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

e-mail: hanzel@agh.edu.pl