Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Jakości Energii Elektrycznej

Pawilon C-5, lokal 107

 


Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

e-mail: hanzel@agh.edu.pl