Laboratorium Zintegrowanych Systemów Operacyjnych

Pawilon C-5, lokal 001

 

Laboratorium będzie wykorzystywane do prac badawczych nad integracją oprogramowania tworzonego w oparciu architekturę zorientowaną na usługi (SOA), modelowaniem biznesowym architektur korporacyjnych oraz tworzeniem rozproszonego oprogramowania sieciowego, które jest integrowane poprzez zastosowanie szyny korporacyjnej (ESB).

 

Obszary naukowo-badawcze:

Prace naukowo-badawcze obejmują: metodyki integracji oprogramowania poprzez zastosowanie paradygmatu SOA, metodyki wytwarzania oprogramowania korporacyjnego, modelowania biznesowe architektury korporacyjnej, metody oceny i walidacji architektury korporacyjnej, przetwarzanie w chmurach, zastosowanie paradygmatu SOA w systemach wbudowanych. 

 

Program naukowo-badawczy:

Planowane jest uruchomienie stanowisk badawczych składających się z komputerów klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem: systemy operacyjne Linux, serwery aplikacyjne Java EE (np. JBoss, IBM Web Sphere), na których zostaną zainstalowane rozszerzenia (ESB, silniki procesowe BPEL) umożliwiające modelowanie, systemy baz danych (PostgreSQL, MySQL, IBM DB2, Oracle) tworzenie i uruchamianie rozproszonego oprogramowania korporacyjnego. 

 

Działalność – projekty:

Laboratoria pozwolą na podejmowanie działań w ramach wszelkiego typy projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, związanych z następującymi obszarami/branżami:

  • systemy rozproszone,
  • architektura korporacyjna,
  • model-driven development,
  • wytwarzanie oprogramowania w oparciu o paradygmaty SOA i EDA. 

 

 

Użytkownicy laboratorium

dr inż. Paweł Skrzyński 

tel: (12) 617 52-17
tel. 602-538-497
e-mail: skrzynia@agh.edu.pl  

Miejsce pracy:
WEAIiIB, Katedra Informatyki, C-2, IV p., pok. 403