Laboratorium Materiałów Ceramicznych do Zastosowania w Energetyce - Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych do Zastosowania w Energetyce

Pawilon C-5, lokale 219 i 220

Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych do zastosowania w energetyce w skład którego wchodzą:

  • Laboratorium  Materiałów Ogniotrwałych (MO)  
  • Laboratorium Korozji Wysokotemperaturowej  (KW)  

W ramach laboratorium badania ukierunkowane będą szczególnie na projektowanie wyrobów ogniotrwałych, charakteryzujących się podwyższoną odpornością chemiczną, poza oddziaływaniem składników stałych i ciekłych z prowadzonego procesu obróbki cieplnej, bądź spalania wyłącznie paliw alternatywnych (dotyczy to spalarni i niektórych rozwiązań w energetyce), na oddziaływanie lotnych składników, takich jak: alkalia, halogenki, tlenki siarki, tlenki azotu i inne. Problem poszukiwania nowych rozwiązań materiałów ogniotrwałych na termoizolacje (wykładziny ogniotrwałe) zewnętrznej obudowy urządzeń cieplnych obejmuje również: przewody gorącego zanieczyszczonego powietrza do spalania, zewnętrznych wymienników cieplnych, dopalaczy przed palnikowych i komór spalania, czy komór dopalania gazów, kanałów spalin, palników lejów żużlowych i innych części instalacji piecowych współpracujących z zasadniczym urządzeniem cieplnym. Prace prowadzone w laboratorium będą związane z projektowaniem nowych odmian formowanych zwartych i izolacyjnych wyrobów, nieformowanych materiałów (betony żaroodporne i ogniotrwałe, masy ogniotrwałe) oraz wyroby włókniste.

Materiały formowane (zwarte i izolacyjne) i nieformowane (zwarte i izolacyjne) mogą być rozpatrywane jako tworzywa tlenkowe, tlenkowo-nietlenkowe bądź nietlenkowe, a ich skład może być oparty na bazie związków ogniotrwałych, takich jak: Al2O3, SiO2, ZrO2, CaO, MgO czy SiC. Badania obejmować będą również utworzenie odpowiedniej więźby nadającej spoistość materiałom ogniotrwałym zarówno formowanym, jak i nieformowanych i może być to tlenkowa, tlenkowo-nietlenkowa, czy nietlenkowa, czy poprzez doprowadzenie do powstania zrostów międzykrystalicznych pomiędzy składnikami fazowymi tworzywa.

W koncepcji technologii przewiduje się wariantowe rozwiązania tworzyw ogniotrwałych o wiązaniu chemicznym, chemiczno-ceramicznym (podstawowe rozwiązanie) czy chemiczno-hydraulicznym w zależności od miejsca stosowania. 

 

W ramach laboratorium badania ukierunkowane będą szczególnie na projektowanie wyrobów ogniotrwałych, charakteryzujących się podwyższoną odpornością chemiczną, poza oddziaływaniem składników stałych i ciekłych z prowadzonego procesu obróbki cieplnej, bądź spalania wyłącznie paliw alternatywnych (dotyczy to spalarni i niektórych rozwiązań w energetyce), na oddziaływanie lotnych składników, takich jak: alkalia, halogenki, tlenki siarki, tlenki azotu i inne. Problem poszukiwania nowych rozwiązań materiałów ogniotrwałych na termoizolacje (wykładziny ogniotrwałe) zewnętrznej obudowy urządzeń cieplnych obejmuje również: przewody gorącego zanieczyszczonego powietrza do spalania, zewnętrznych wymienników cieplnych, dopalaczy przed palnikowych i komór spalania, czy komór dopalania gazów, kanałów spalin, palników lejów żużlowych i innych części instalacji piecowych współpracujących z zasadniczym urządzeniem cieplnym. Prace prowadzone w laboratorium będą związane z projektowaniem nowych odmian formowanych zwartych i izolacyjnych wyrobów, nieformowanych materiałów (betony żaroodporne i ogniotrwałe, masy ogniotrwałe) oraz wyroby włókniste.

Materiały formowane (zwarte i izolacyjne) i nieformowane (zwarte i izolacyjne) mogą być rozpatrywane jako tworzywa tlenkowe, tlenkowo-nietlenkowe bądź nietlenkowe, a ich skład może być oparty na bazie związków ogniotrwałych, takich jak: Al2O3, SiO2, ZrO2, CaO, MgO czy SiC. Badania obejmować będą również utworzenie odpowiedniej więźby nadającej spoistość materiałom ogniotrwałym zarówno formowanym, jak i nieformowanych i może być to tlenkowa, tlenkowo-nietlenkowa, czy nietlenkowa, czy poprzez doprowadzenie do powstania zrostów międzykrystalicznych pomiędzy składnikami fazowymi tworzywa.

W koncepcji technologii przewiduje się wariantowe rozwiązania tworzyw ogniotrwałych o wiązaniu chemicznym, chemiczno-ceramicznym (podstawowe rozwiązanie) czy chemiczno-hydraulicznym w zależności od miejsca stosowania.

 

 

Użytkownicy laboratorium

dr inż. Mirosław Bućko

tel. 12 617 35 72;
tel. 601-954-500
e-mail: bucko@agh.edu.pl ; kcimo@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:
WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, B-4, ul. Akademicka 2, I p, 13