Laboratorium Materiałów Ceramicznych do Zastosowania w Energetyce - Laboratorium Materiałów Węglowych do Zastosowań w Energetyce (MW)

Pawilon C-5, lokale 215 i 218

  • Laboratorium Materiałów Węglowych do Zastosowania w Energetyce (MW)

Przedmiotem działania laboratorium jest opracowywanie nowych materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych technologii materiałowych dla specjalistycznych elementów, podzespołów i urządzeń wykorzystywanych zarówno w tradycyjnej jak i nowoczesnej energetyce. W laboratorium prowadzone będą prace nad otrzymywaniem nowych, ceramicznych materiałów, głównie o właściwościach konstrukcyjnych, o specyficznych właściwościach stosowanych zarówno w energetyce konwencjonalnej jak i w nowych technologiach pozyskiwania energii w tym w energetyce jądrowej. Jedną z grup materiałów badanych w ramach prac prowadzonych w laboratorium będą nowoczesne tworzywa ceramiczne o podwyższonej przewodności cieplnej i wysokiej odporności na działanie agresywnego środowiska. Materiały te mogą np. stanowić elementy wymienników ciepła w wysokotemperaturowych urządzeniach energetycznych w tym w nowych typach reaktorów jądrowych. W tym zakresie materiałów specyficzną wyróżnioną grupą są materiały węglowe zarówno w postaci materiałów jednofazowych o zróżnicowanej mikrostrukturze jak i kompozyty. 

Kolejną dziedziną są materiały i technologie związane z wytwarzaniem modułów termoelektrycznych o wysokiej sprawności do generatorów termoelektrycznych służących do konwersji odpadowej energii cieplnej, energii odnawialnej (w tym energii słonecznej i geotermalnej), specjalistycznych elementów dla energetyki cieplnej i jądrowej (w tym radioizotopowych generatorów termoelektrycznych RTG), termoelektrycznych przetworników strumienia ciepła oraz sensorów temperatury, termoelektrycznych pomp ciepła, układów zasilania dla systemów ochrony katodowej i innych układów i podzespołów pomocniczych występujących powszechnie w urządzeniach energetycznych. 

Uzupełnieniem laboratorium technologicznego jest laboratorium badania właściwości wszystkich grup materiałów. Badania te mają zarówno charakter kontrolny w aspekcie prawidłowości przebiegu stosowanych procesów technologicznych jaki określają właściwości użytkowe otrzymywanych materiałów. 

 

Użytkownicy laboratorium

dr inż. Mirosław Bućko

tel. 12 617 35 72;
tel. 601-954-500
e-mail: bucko@agh.edu.pl ; kcimo@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:
WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, B-4, ul. Akademicka 2, I p, 13