Laboratorium Technik Pomiarowych (TP)

 

Program badawczy- Projekty planowane na lata 2015-2020.

 

1. Budowa fizycznego modelu trójfazowego systemu elektroenergetycznego. 

        W ramach projektu zostanie zbudowany laboratoryjny model  trójfazowego systemu elektroenergetycznego. W skład modelu wchodzić będzie programowalne źródło niskiego napięcia o zadawanych impedancji wewnętrznej, kształcie i częstotliwości napięcia, fragment trójfazowej linii zasilającej, odbiorniki RLC, obciążenia programowalne z możliwością określenia charakteru pracy oraz układ napędowy (maszyna indukcyjna, prądnica DC, hamulec, magazyn energii) o programowalnej charakterystyce momentu obciążenia.

Głównym celem budowy modelu jest weryfikacja metod pomiaru impedancji harmonicznej systemu zasilającego. Ponadto model posłuży do badania oddziaływania odbiorników na parametry zastępcze sieci energetycznej oraz do badania właściwości metrologicznych przyrządów do pomiarów jakości energii i diagnostyki systemu elektroenergetycznego.

 

Szczegółowy zakres badań z wykorzystaniem budowanego modelu:

 • weryfikacja metod pomiaru impedancji harmonicznej systemu zasilającego;
 • ocena wpływu odbiorników przekształtnikowych na kształt charakterystyki impedancyjnej systemu zasilającego;
 • ocena wpływu czasowych zmian odbiorników nieliniowych na odkształcenie napięcia w różnych punktach systemu;
 • ocena propagacji zaburzeń w systemie elektroenergetycznym. 


2. Stanowisko do badań aparatury pomiarowej i kontrolnej dla systemów średniego napięcia.

         W ramach projektu zostanie zbudowane stanowisko badawcze złożone z wydzielonego  systemu średniego napięcia (SN), w którym możliwe będą badania aparatury pomiarowej takiej jak przetworniki napięcia średniego na niskie oraz aparatury wykonawczej i transmisyjnej jak np. nowoczesnych wyłączników oraz przekaźników zabezpieczeniowych. Stanowisko będzie się składać z pola pomiarowego dla badanego przetwornika oraz pól przetworników odniesienia takich jak szerokopasmowe dzielniki rezystancyjne i przekładniki indukcyjne.

Szczegółowy zakres badań z wykorzystaniem budowanego modelu:

 • badanie prototypu przetwornika napięcia z automatyczną korekcją dynamiki;
 • wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych przekładników indukcyjnych i przetworników innej konstrukcji (w tym usługi dla firm zewnętrznych);
 • badania aparatury kontrolno-pomiarowej pracującej w standardzie IEC-61850 (w tym weryfikacja zgodności produktów komercyjnych z w.w. normą);
 • rozwój i badania metody bezdotykowego pomiaru napięcia.


3. Budowa systemu do rejestracji i analizy synchrofazorów z wielu punktów krajowego systemu elektroenergetycznego.

         W ramach projektu powstanie punkt centralny systemu rejestracji i analizy synchrofazorów z krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z magazynem danych. Uruchomione zostanie oprogramowanie do magazynowania danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym z wielu punktów pomiarowych oraz oprogramowanie do oceny stabilności systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym oraz predykcyjnego sterowania systemem.

Szczegółowy zakres badań z wykorzystaniem budowanego modelu:

 • uruchomienie rozległego światłowodowego systemu pomiaru synchrofazorów
 • uruchomienie centrum magazynowania danych;
 • opracowanie i testowanie algorytmów do analizy kierunku i trasy propagacji zaburzeń w krajowym systemie energetycznym;
 • opracowanie i testowanie algorytmów oceniających i przewidujących destabilizację systemu elektroenergetycznego (kołysania, deficyty mocy, itp.) w czasie rzeczywistym;
 • opracowanie i testowanie algorytmów, których zadaniem będzie reakcja na przewidywaną niestabilność systemu i sterowanie w czasie rzeczywistym aparaturą stabilizującą system.

 

Użytkownicy laboratorium

prof. dr. hab. inż. Janusz Gajda

tel:12 617 39 72,

tel:12 633 85 65

e-mail: jgajda@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:

WEAIiIB, Katedra Metrologii i Elektroniki,B-1, II p. pok. 213