Zespół Laboratoriów Automatyki Bezpieczeństwa i Zarządzania Budynków

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inz. Marian Noga

tel. 12 617-35-78,

e-mail: m.noga@cyfronet.krakow.pl