Zespół Laboratoriów Jakości Energii Elektrycznej

Pawilon C-5, lokale 114 i 115

W skład zespołu wchodzą:

  • Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej 2, 114 
  • Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej 3, 115 

 

Przedmiotowe laboratorium ma charakter badawczo-komercyjny. 

Jakość dostawy energii elektrycznej (zwana także jakością zasilania) staje się jednym z najważniejszych problemów współczesnej elektrotechniki. Już obecnie, a z całą pewnością w nieodległej przyszłości nieomal wszyscy użytkownicy tej formy energii staną wobec problemów związanych z jej jakością, czerpiąc stąd satysfakcję zawodową i korzyści materialne lub doświadczając negatywnych skutków jej degradacji. 

W ostatniej dekadzie stopień zainteresowania tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki wyraźnie wzrósł. Są liczne tego przyczyny, a wśród nich fakt, że jakość dostawy energii elektrycznej warunkuje obecnie światowy rozwój gospodarczy oraz jakość życia. W zbiorze przyczyn wymienić należy także rosnącą powszechność stosowania rozproszonych źródeł energii. 

 

Obszary naukowo-badawcze: 

Dotyczą one głównie: 

• Pomiarów i przetwarzania sygnałów elektrycznych 

• Energoelektronicznych urządzeń do poprawy warunków zasilania 

• Kosztów złej jakości energii elektrycznej 

• Efektywności przetwarzania energii elektrycznej 

 

Program naukowo-badawczy: 

W ramach laboratorium planowana jest budowa stanowisk badawczych przeznaczonych do: 

• rozproszonych pomiarów wskaźników jakości energii w celu badania propagacji i lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (wahań napięcia, zapadów, odkształcenia i asymetrii) 

• rozproszonych pomiarów mocy i energii w sieci zasilającej 

• gromadzenia danych dotyczących wskaźników jakości napięcia i zdarzeń dla całej sieci AGH 

• oceny emisji i odporności odbiorników i źródeł energii elektrycznej (o prądzie fazowym do 16A) – zgodnie z normami europejskimi serii EN 61000 

• oceny efektywności przetwarzania energii odbiorników i źródeł (o prądzie fazowym do 16A) 

• certyfikacji przyrządów pomiarowych przeznaczonych do rejestracji wskaźników jakości napięcia (zgodnie z normami EN 61000-4-30, -4-15 i -4-7) 

Użytkownik laboratorium:

prof. dr. hab. inż. Zbigniew Hanzelka

tel. 12-617-28-78;
tel. 12-617-28-01
e-mail: hanzel@agh.edu.pl 

Miejsce pracy:
WEAiIB, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii B-1, I p., pok. 117, 119