Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Paliwowych

Kierownik

prof. dr hab. inż. Magdalena Dudek

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Główny obszar badawczy skupia się nad zagadnieniami stosowania ogniw paliwowych i akumulatorów do zintegrowanego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ogniwach paliwowych w układach energetyki rozproszonej.

W laboratorium bada się możliwości stosowania paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych i kopalnych do zasilania ogniw paliwowych, w tym gazu fermentacyjnego i alkoholu etylowego pochodzącego z rozkładu biomasy, a także gazu syntezowego otrzymanego ze zgazowania węgla i biomasy. 

Oprócz tego w laboratorium bada się możliwości konstrukcji układów magazynujących energię elektryczną w akumulatorach elektrochemicznych i superkondensatorach współpracujących z ogniwami paliwowymi.

Wstecz