Laboratorium Efektywności Energetycznej i Auditingu

Kierownik

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Głównym obszarem badawczym i dydaktycznym laboratorium jest projektowanie i badanie systemów sterowania w energetyce. Prace skupiają się nad konfiguracją sterowników PLC, tworzeniem algorytmów sterowania, prototypowaniem sterowników pod kątem współpracy z różnego typu urządzeniami i instalacjami OZE, a także tworzeniem i obsługą systemów kontroli nadrzędnej SCADA. Ponad to laboratorium zajmuje się nauczaniem studentów certyfikacji i audytingu energetycznego oraz analizy zużycia energii w budynkach różnego przeznaczenia. 

W szczególności, prace w laboratorium obejmują następujące zagadnienia:

  • audyting i certyfikacja energetyczna – prace prowadzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania (w tym: ArCADia TermoCAD, Audytor OZC),
  • projektowanie instalacji grzewczych – prace prowadzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania (w tym: INTERsoft GRZEWCZE, Audytor CO),
  • zaawansowane symulacje dynamiczne układów energetycznych i innych systemów, których parametry zmieniają się w czasie w zależności od przyjętych warunków brzegowych – prace prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania TRNSYS,
  • automatyka i sterowanie systemami energetycznymi – prace prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznych stanowisk, wyposażonych w sterowniki PLC oraz zaawansowane stacje rozszerzeń,
  • analiza termowizyjna systemów energetycznych, budynków itp. – prace prowadzone z wykorzystaniem pirometrów, kamery termowizyjnej, dedykowanych stanowisk badawczych oraz specjalistycznego oprogramowania.

 

W laboratorium tym utworzono znakomite miejsce dla aktywnego ilustrowania studentom zwiększającego się znaczenia systemów automatyki, informatyki, akwizycji i analizy danych w systemach energetycznych, a szczególnie energetyki odnawialnej i systemach zarządzania procesami.

Wstecz