Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej 1

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

W laboratorium prowadzone są prace dotyczące rozproszonych systemów monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej (JDEE), integracji mierników różnych producentów, konstrukcja nowych mierników wraz z propozycjami dodatkowych miar liczbowych JDEE.

Oprócz tego do działalności laboratorium należą również:

  • prace nad układami energoelektronicznymi poprawiającymi JDEE
  • doradztwo w zakresie poprawy JDEE w sieciach rozdzielczych i przesyłowych
  • diagnostyka i monitoring pracy sieci i urządzeń pod kątem emisji zakłóceń do sieci i odporności na zaburzenia w sieci
  • doradztwo i ekspertyzy w zakresie: zwiększenia efektywności użytkowania energii elektrycznej, przyłączania do sieci rozproszonych źródeł i magazynów energii elektrycznej, projektowania układów kompensacji mocy biernej i filtracji.
  • opracowanie i wdrażanie specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb energetyki
  • certyfikacja źródeł oraz mierników jakości energii elektrycznej
  • certyfikacja odbiorników energii elektrycznej.

Wstecz