Elektronika Przemysłowa i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Kierownik:

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH

dr inż. Łukasz Krzak

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl 

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej I Systemów Zasilania

Działalność:

W ramach laboratorium wykonywane są wstępne badania EMC i RED (ang. pre-compliance tests) w zakresie zdefiniowanym w normach:

 • PN‑EN 61000‑4‑2 (ESD - Electrostatic discharges) - do 8kV/15kV.
 • PN-EN 61000-4-4 (Burst) - do 7kV w sieciach jednofazowych i trójfazowych, liniach zasilnia DC oraz liniach transmisyjnych do 1Gbps).
 • PN-EN 61000-4-5 (Surge) - do 10kV w sieciach jednofazowych i trójfazowych, liniach zasilnia DC oraz liniach transmisyjnych do 1Gbps.
 • PN-EN 61000-4-6 (Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields) w zakresie od 10kHz do 400MHz, generator o mocy 110W. 
 • PN-EN 61000-4-13 (Harmonics) - w sieciach do jednofazowych do 7kVA.
 • PN-EN 61000‑4‑14 (Mains voltage fluctuations) - w sieciach do jednofazowych do 7kVA.
 • PN-EN 61000‑4‑28 (Power frequency variations)- w sieciach do jednofazowych do 7kVA.
 • PN-EN 61000-4-17 (Voltage ripples) - w sieciach do jednofazowych do 7kVA.
 • PN-EN 61000-4-29 (voltage dips, short interruptions and voltage variations) - w sieciach jednofazowych do 7kVA.

oraz w wybranych obszarach:

 • ETSI EN 300 220, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 300 328.

W laboratorium prowadzone są badania nad układami elektroniki przemysłowej i systemami zasilania o wysokich parametrach użytkowych przeznaczonych, do pracy w środowisku o wysokim poziomie zaburzeń elektromagnetycznych. Ze względu na swój uzupełniający charakter duża część prac wykonywanych w laboratoriach "Elektronika Przemysłowa i Kompatybilność Elektromagnetyczna" realizowana jest jako podzadania większych projektów badawczych.

Wybrane zagadnienia badawcze w laboratorium:

 • metody zwiększania odporności urządzeń na narażenia elektromagnetyczne,
 • metody zmniejszenia emisji elektromagnetycznej, promieniowanej i przewodzonej urządzeń,
 • badanie odporności i emisji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie od 30 MHz do 6 GHz,
 • badanie rozkładu pól elektromagnetycznych występujących wokół urządzeń w zakresie 100 kHz do 6GHz,
 • optymalizacja konstrukcji urządzeń i elementów elektronicznych pod kątem kompatybliności wewnętrznej,
 • badania odporności układów oraz sprzętu elektronicznego na wyładowania ESD,
 • opracowanie metod sprzętowych i programowych do zwiększenia odporności na zaburzenia wysokoczęstotliwościowe, przewodzone w liniach zasilających i sygnałowych,
 • pomiary wielkości elektrycznych w szerokim zakresie prądów (od części uA do 500 A), napięć (od mV do 5 kV) oraz częstotliwości (od DC do 400 MHz dla prądów i od DC do 2 GHz dla napięć).

Więcej na temat pełnej oferty działalności Laboratorium znajduje się tutaj.

Aparatura i stanowiska badawcze:

Główne stanowiska i specjalistyczne aparatury które są dostępne w laboratoriach zostały zaprezentowane poniżej:

 • Stanowisko do wykonywania testów środowiskowych poj. 220l, ( 70˚C - +180˚C), zakres wilgotności od 10 do 98% wilg. wzgl., Model MKFT 240 firmy Binder.
 • Jednofazowy analizator mocy PA1000 firmy Tektronix.
 • Skaner EMC pola bliskiego wraz z komorą bezodbiciową (100kHz 6GHz, pole pomiarowe 60x40x40cm), RSE644 firmy Detectus.
 • Analizator bateryjnych systemów zasilania dwu-kwadrantowy, N6705B, N6781A, N6773A firmy Keysight (rozdzielczość 1nA, 6V/3A, 20V/1A, próbkowanie 50kHz).
 • Zestaw elektronicznych obciążeń 1kW, 5kW od DC do 500V (2380-500-30 firmy Keitley, IT8818B firmy ITECH).
 • Analizator widma czasu rzeczywistego (RSA507A firmy Tektronix, 9kHz-7.5GHz).
 • Przenośny analizator widma (100kHz-20GHz) FSH20 firmy R&S wraz z zestawem anten pomiarowych.
 • Próbnik wytrzymałości elektrycznej izolacji PWI5210.
 • Zestaw do testowania bezpieczeństwa elektrycznego oraz prądu upływu (GPT9804).
 • Oscyloskop zasilany bateryjnie RTH1004 (DC-500MHz, firmy R&S).
 • Programowalny zasilacz DC PSW800-4.32.
 • Oscyloskop HD06104 (12-bit, DC-1GHz, 4 kanały, firmy Lecroy ) z zestawem sond prądowo-napięciowych.
 • Oscyloskop MSO54 (12-bit, DC-2GHz, 4 kanały, firmy Tektronix) z zestawem sond prądowo-napięciowych (np. TIVH08, TLP058, TDP3500).
 • Oprogramowanie Altium Designer.
 • Zestaw do badania emisji i odporności w komorze GTEM 1250 (firmy Teseq); pomiar emisji w pracowni jest przeprowadzony w zakresie od 30MHz do 6GHz; badanie odporności na zaburzenia polowe o  częstotliwości radiowej są przeprowadzone w zakresie od 80MHz do 6GHz (80MHz - 1GHz 30V/m 1kHz AM m=80% i 50V/m CW, 1GHz  - 6GHz 10V/m 1kHz AM m=80% i  20V/m CW, wymiary graniczne EUT to 50cm x 50cm x 50cm).
 • Zestaw do badania emisji przewodzonej V-LISN 9kHz-30MHz (NSLK8128 RC firmy Schwarzbeck).
 • Prądowe cęgi wstrzykujące i monitorujące wraz z osprzętem typu CIP 9136A i MD 4070A (zakres pomiarowy 4kHz - 400MHz firmy Ametek/Teseq).
 • Zestaw testowy do badania odporności na udary prądowo-napięciowe typu SURGE (wg PN-EN61000-4-5 - do 10kV w sieciach jednofazowych i trójfazowych ; VCS-500N, CNI 503 firmy EMTEST).
 • Zestaw testowy do badania odporności na elektryczne stany przejściowe EFT typu BURST (wg PN-EN61000-4-4 - do 7kV w sieciach jednofazowych i trójfazowych; EFT-500N8.1, CCI, CNI508N, DCD firmy EMTEST/AMETEK).
 • Zestaw testowy do badania odporności na  zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (wg PN-EN 61000-4-6 w zakresie od 10kHz do 400MHz, generator o mocy 110W; NSG 4070C , CBA 400M-110-10).
 • Zestaw testowy do badania odporności układów oraz sprzętu elektronicznego na zaburzenia w liniach zasilających stałoprądowych i sieciowych jednofazowych według norm EN61000-4-13, EN 61000-4-14, EN61000-4-28, EN 61000-4-17, EN 61000-4-29 i badań wstępnych zgodnych z wymaganiami normy EN61000-4-11. (Netwave 7.3-400 z opcją Opt-1 NWB firmy EMTEST/AMETEK).
 • Zestaw testowy do badania odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD (Electrostatic Discharges)  (wg PN  EN61000 4 2 do 8/15kV).

 

Laboratorium współpracuje ściśle z Laboratorium Technik Radiowych.

Laboratorium powstało w wyniku podziału Laboratorium Elektroniki Przemysłowej i Kompatybilności Elektromagnetycznej (wcześniejsza nazwa to Laboratorium Materiałów dla Energetyki).

Wstecz