Laboratorium Miernictwa Energetycznego, Cieplnego i Przepływowego

Kierownik

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Dzięki aparaturze zainstalowanej w laboratorium możliwe jest nauczanie studentów metodologii pomiaru temperatury i przepływu za pomocą różnych technologii pomiaru oraz rozwiązań technicznych dedykowanych do różnych procesów energetycznych (metrologia, określanie precyzji i błędów pomiarowych). A także badanie procesów wymiany ciepła zachodzących w różnych typach ośrodków oraz badanie zjawiska przewodności cieplnej przez przegrody o zmiennej geometrii tj.: materiałów izolacyjnych budynków, osłon zbiorników, rur. Oprócz tego możliwe jest testowanie właściwości cieplnych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. W tym analizę efektywności absorpcji i emisji promieniowania dla różnych ośrodków np. absorberów typu - kolektorów słonecznych, termofotowoltaiki, pokryć odbijających promieniowanie cieplne (szyb okiennych), chłodzenia radiacyjnego i innych pokryć selektywnych w efekcie zjawiska wymiany ciepła poprzez promieniowanie.

Wstecz