Laboratorium Modelowania Funkcjonalnych Właściwości Materiałów

Kierownik

prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium projektuje się właściwości fizykochemiczne materiałów dla magazynowania i konwersji energii. Wyznaczane są parametry materiałowe istotne z punktu widzenia konstrukcji ogniw litowych i wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, czyli: skład chemiczny, struktura, mikrostruktura i morfologia powierzchni, rozszerzalność termiczna i spiekalność proszków, przewodnictwo elektryczne w funkcji temperatury i składu atmosfery techniką czterosondową oraz techniką spektroskopii impedancyjnej. Prowadzi się prace nad modelami teoretycznymi, opisującymi właściwości materiałów, w szczególności korelacje pomiędzy strukturą defektów jonowych i elektronowych, właściwościami transportowymi, walencyjnością metalu przejściowego, stopniem nieuporządkowania, a reaktywnością chemiczną i aktywnością katalityczną związków metali przejściowych.

Wstecz