Laboratorium Procesów Termochemicznych i Elektrochemicznej Konwersji Paliw Pochodzenia Węglowego

Kierownik

prof. dr hab. inż. Magdalena Dudek

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Głównym obszarem działalności laboratorium jest poszukiwanie paliw alternatywnych do zasilania stałotlenkowych ogniw paliwowych. 

W laboratorium prowadzone są prace dotyczące:

  • badań właściwości fizykochemicznych paliw gazowych, ciekłych i stałych pod kątem wykorzystania ich do zasilania  ogniw paliwowych różnych typów,
  • oczyszczania i syntezy paliw gazowych metodami elektrochemicznymi,
  • analizy procesów termochemicznych zachodzących w paliwach pod kątem ich wpływu na parametry pracy ogniw paliwowych.

 

Zakres prac obejmuje: badania mechanizmu i kinetyki procesów elektrodowych zachodzących w ogniwach paliwowych zasilanych paliwami alternatywnymi. Określenie wpływu właściwości fizykochemicznych paliw na parametry elektryczne oraz stabilność pracy małogabarytowych ogniw paliwowych. Analiza gazowych produktów reakcji elektrochemicznego utleniania paliw metodą chromatograficzną. Analiza trwałości chemicznej i termicznej komponentów ogniw paliwowych oraz analiza zmian zachodzących pod wpływem pracy pod długotrwałym obciążeniem prądowym.

W laboratorium prowadzone są badania dotyczące optymalizacji parametrów pracy wodorowo-tlenowych stosów ogniw paliwowych typu PEMFC.

Wstecz