Laboratorium Syntez i Badań Materiałów dla Energetyki

Kierownik

prof. dr inż. hab. Marta Radecka

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium prowadzone są badania związane z materiałami, które mają potencjał do zastosowania w tzw. technologiach wodorowych. Dzięki wyposażeniu laboratorium można wytworzyć oraz badać:

  • Materiały do konstrukcji wysoko- i średniotemperaturowych ogniw paliwowych: elektrolity stałe (przewodniki jonów tlenu, przewodniki protonowe), materiały elektrodowe (m.in. kompozyty),
  • Materiały do konstrukcji pomp i membran do produkcji i oczyszczania wodoru – wysokotemperaturowe ceramiczne przewodniki protonowe,
  • Materiały do detekcji gazów redukujących (wodór, metan): sensory rezystancyjne oraz elektrochemiczne,
  • Materiały anodowe do konwersji energii słonecznej na chemiczną wodoru  w ogniwach fotoelektrochemicznych PEC.

 

W skład laboratorium wchodzą:

  • Pracownia Badań Właściwości Termicznych Materiałów (BWTM) 
  • Pracownia Elektrochemii i Powierzchni (EiP) 
  • Pracownia Syntez Materiałów Funkcjonalnych 1 (SMF) 

 

Aparatura naukowo-badawcza stanowiąca wyposażenie pracowni „Badań Właściwości Termicznych Materiałów” oraz „Elektrochemii i Powierzchni” umożliwia charakterystykę otrzymywanych materiałów. W ramach prowadzonych badań eksperymentalnych, poprzez realizację badań służących przygotowaniu prac magisterskich oraz prac doktorskich, prowadzone są, działania o charakterze dydaktycznym.

Wstecz