Laboratorium Układów Elektronicznych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Kierownik

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium naukowo-dydaktycznym prowadzone prace związane z projektowaniem szerokiej gamy układów elektronicznych wraz z ich prototypowaniem. Obejmują one energoelektronikę, systemy i układy radiowe szczególnie z zakresu IoT (ang. Internet of Things), IIoT (ang. Industrial IoT), M2M (ang. Machine to Machine communication) oraz systemy pomiarowo-czujnikowe 

Powierzchnia laboratorium jest podzielona na trzy strefy: seminaryjną, laboratoryjno-projektową i laboratoryjno-montażową. Umożliwia to prowadzenie kompleksowej obsługi zaawansowanego procesu dydaktycznego w jednym miejscu.

W części seminaryjnej odbywają się zajęcia teoretyczne oraz wykłady.

Część laboratoryjna służy do projektowania i uruchamiania systemów elektronicznych.  Umożliwia to nauczanie studentów podstawowych układów elektronicznych, układów mikroprocesorowych, systemów pomiarowych i energoelektronicznych.

Z kolei w strefie laboratoryjno-montażowej następuje przyswajanie wiedzy przez praktykę. Studenci mają możliwość testowania zaprojektowanych przez siebie układów. Laboratorium wyposażono zarówno w sprzęt do montażu ręcznego jak i półautomatycznego, co umożliwia prototypowanie układów elektronicznych, jak i wykonanie pomiarów weryfikujących projekty studentów.

Wstecz