Laboratorium Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych

Kierownik

prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium prowadzone są syntezy typu "soft chemistry", jak i wysokotemperaturowe reakcje w fazie stałej materiałów dla ogniw paliwowych SOFC. Otrzymuje się materiały zarówno w skali mikro- jak i nanometrycznej, tj.: elektrolity i membrany o wysokim przewodnictwie jonów tlenu i protonów, ceramiczne materiały o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym oraz funkcjonalne materiały kompozytowe. Bazując na opracowanych materiałach, rozwiązuje się problemy konstrukcji celi ogniwa paliwowego (zarówno dla spieków, jak i cienkich warstw). Projektuje się i wytwarza złącza gradientowe optymalizujące granicę fazową elektrolit/materiał elektrodowy dostosowując takie parametry jak przewodnictwo jonowe, przewodnictwo elektronowe, wzajemną reaktywność chemiczną, rozszerzalność termiczną oraz porowatość. Oprócz tego prowadzi się badania charakterystyk pracy wysokotemperaturowych ogniw paliwowych.

Wstecz