19.10.2022

AGH jako partner w konsorcjum naukowo-przemysłowym w projekcie NCBR


Szanowni Państwo,

W dniach 19 października do 4 listopada br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w ostatnim już konkursie „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”, ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie może wystąpić w roli partnera w konsorcjum naukowo-przemysłowego. Zapraszamy do współpracy!

Zakres tematyczny:
cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne.

Dofinansowanie przeznaczone na:
realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych, które zakończą się wdrożeniem wyników projektu w ciągu 3 lat od  zakończenia projektu. Brak możliwości zakupu aparatury (dopuszczalna amortyzacja).

Dla kogo:
AGH może wystąpić w roli partnera w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Liderem może być tylko przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł, maksymalna 50 mln euro.

Harmonogram konkursu:
Rozpoczęcie naboru wniosków: 19.10.2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 04.11.2022 r., godz. 16.00.
Data zamknięcia bazy e-COP w AGH: 28.10.2022 r.

Budżet konkursu:
645 mln zł.

Projekt może być realizowany tylko do 31 grudnia 2023 r. bez możliwości jego przedłużenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe

Zapraszamy do skontaktowania się z biurem Centrum Obsługi Projektów AGH. Szczegółowych informacji udziela pani: 
Olimpia Dębowska
COP AGH
tel: 12 617 37 53