Centrum Energetyki AGH

Centrum Energetyki AGH to nowoczesny ośrodek naukowy działający na rzecz badań i innowacji w  energetyce. Specjalizuje się w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dla nauki i gospodarki.

Centrum Energetyki AGH posiada bogate doświadczenie w realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różne instytucje np.: MNiSW, NCN, NCBiR, w tym przez Fundusze Europejskie. Większość z naszych projektów realizujemy we współpracy z przedsiębiorstwami.

Centrum Energetyki AGH jest jednostką pomocniczą Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Działamy dla środowiska naukowego i biznesu w obszarze energetyki. Dowiedz się więcej na temat możliwości współpracy z nami.

                      

 

 

 

 

brak nowości na liście.