O nas

Centrum Energetyki AGH jest częścią Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. To nowoczesny budynek o powierzchni 15 tys. metrów kwadratowych, w którym mieści się 40 specjalistycznych zespołów laboratoryjnych, sale wykładowe i komputerowe, sale konferencyjne, lobby „Wieża” oraz parking podziemny.

Projekt „Centrum Energetyki” został zrealizowany dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w programie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 5.1 MRPO.05.01.00-12-084/1 na lata 2007-14. Całkowita wartość projektu wynosi: 121 259 671,80 PLN, gdzie uśredniony poziom dofinansowania równa się 66,14%. To największa inwestycja infrastrukturalna w historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Centrum Energetyki AGH jest ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych technologii energetycznych oraz inicjowanie badań naukowych we współpracy z biznesem.

Wyjątkową cechą Centrum Energetyki AGH jest podział infrastruktury budynku na dwie części.

W części badawczo-dydaktycznej znajdują się laboratoria i pracownie komputerowe, gdzie prowadzone są zajęcia dla studentów AGH. Nowoczesny sprzęt i dostęp do technologii pozwalają na realizację badań do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich na najwyższym poziomie.

Natomiast w części badawczo-komercyjnej, Centrum Energetyki AGH umożliwia podmiotom gospodarczym prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Elastyczne podejście do zarządzania i administrowania projektami jest unikalną cechą Centrum Energetyki w skali uczelni. Pozwala to na pogodzenie potrzeb biznesu i środowiska akademickiego.

Kierownictwo

Beneficjenci projektu Centrum Energetyki AGH

  • Kadra naukowo – badawcza AGH w Krakowie
  • Doktoranci i studenci poszczególnych Wydziałów i katedr AGH
  • Uczelnie krajowe i zagraniczne (JBR)
  • Krakowski Obszar Metropolitalny
  • Przedsiębiorcy i Podmioty Gospodarcze sektora energetycznego w kraju i z zagranicy

Dane finansowe projektu

 

Całkowita wartość projektu: 121 259 671,80 PLN

1) koszty kwalifikowalne: 100 089 470,08 PLN

  • część, której pomoc publiczna nie dotyczy 59 134 201,30 PLN  
  • część objęta pomocą publiczną 40 955 268,78 PLN

 

2) Dofinansowanie 66 201 808,00 PLN, w tym:

  • część , której pomoc publiczna nie dotyczy 45 724 173,61 PLN co stanowi 77,32 % kosztów kwalifikowalnych nie objętych pomocą publiczną
  • część objęta pomocą publiczną 20 477 634,39 PLN co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną 

 

3) Uśredniony % dofinansowania 66,14%