Laboratoria i infrastruktura Centrum Energetyki

Centrum Energetyki AGH obejmuje kompleks dwóch budynków, w których utworzono strefy: badawczo-komercyjną i badawczo-dydaktyczną. W strukturach kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej budynki są oznaczone odpowiednio skrótem C-5 i C-6.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą laboratoriów oraz wyposażeniem.

Część badawczo-komercyjna

części badawczo-komercyjnej znajdują się głównie laboratoria świadczące usługi komercyjne. Oferujemy też najem wygodnych salek seminaryjnych oraz przestrzeni biurowej typu "open-space".

Strefa ta jest również przeznaczona do prowadzenia własnych prac o charakterze B+R przez podmioty gospodarcze. O możliwościach współpracy z nami można przeczytać TUTAJ.

Poniżej znajduje się lista laboratoriów komercyjnych.

Laboratorium Wzorcowania Mierników do Pomiaru Wskaźników Jakości Dostawy Energii Elektrycznej - Akredytowane PCA
Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej 1 

Elektronika Przemysłowa i Kompatybliność Elektromagnetyczna:
 - Laboratorium Kompatybilności Systemów Zasilania
 - Laboratorium Technik Radiowych
Laboratorium Badań Materiałów Drobnoziarnistych
Laboratorium Materiałów Inteligentnych i Sensorów w Energetyce
Laboratorium Automatyki, Bezpieczeństwa i Zarządzania Energią w Budynkach
Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe Technologii Ogniw Litowych
Laboratorium Robotyki w Energetyce
Laboratorium Przemian Energetycznych w Energetyce Konwencjonalnej
Laboratorium Badań Termograwimetrycznych
Laboratorium Wysokosprawnej Kogeneracji
Laboratorium Technologii Sorpcyjnych
Laboratorium Inżynierii Procesów CCU
Laboratorium Technologii Termoelektrycznych
Laboratorium Technologii Wodorowych Diagnostyki i Ogniw Paliwowych
Laboratorium Analiz i Symulacji Procesowych
Laboratorium Nieniszczących Badań Materiałów

Część badawczo-dydaktyczna

W części badawczo-dydaktycznej znajdują się sale dydaktyczne, wykładowe, pracownie komputerowe oraz laboratoria. Tutaj prowadzone są zajęcia dla studentów wydziałów AGH.

Poniżej znajduje się lista laboratoriów dydaktycznych.

Laboratorium Paliw Naftowych i Biopaliw Drugiej Generacji
Laboratorium Paliw Alternatywnych i Odpadów
Laboratorium Syntez i Badań Materiałów dla Energetyki
Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych
Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii
Laboratorium Energetyki Odnawialnej
Laboratorium Układów Elektronicznych i Kompatybilności Elektromagnetycznej
Laboratorium Materiałów i Urządzeń Termoelektrycznych
Laboratorium Procesów Termochemicznych i Elektrochemicznej Konwersji Paliw Pochodzenia Węglowego
Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Paliwowych
Laboratorium  Efektywności Energetycznej i Auditingu
Laboratorium Miernictwa Energetycznego, Cieplnego i Przepływowego
Laboratorium Radiometrii
Laboratorium Układów Kogeneracji
Laboratorium Ogniw Litowych
Laboratorium Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych
Laboratorium Modelowania Funkcjonalnych Właściwości Materiałów
Laboratorium Inżynierii Materiałowej dla Energetyki
Laboratorium Geohydrauliki
Laboratorium Poligeneracji
Laboratorium Heterogenicznych Układów Energetycznych
Laboratorium Modelowania Procesów i Technologii
Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Automatyki, Bezpieczeństwa i Zarządzania Energią w budynkach 
Zespół Laboratoriów Dydaktycznych Jakości Energii Elektrycznej