Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Energetyki AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
REGON 000001577, NIP 6750001923
Nr rachunku Pekao S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Adres siedziby Centrum Energetyki AGH

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
Budynek C-5, I piętro, lokal 117
tel. +48 12 617 55 22
e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Osoba kontaktowa: Karolina Mijas

Dyrektor Centrum Energetyki AGH

Wojciech Nowak, prof. dr hab. inż. 
tel. +48 12 617 55 22
e-mail: wnowak(at)agh.edu.pl

Pełnomocnicy Dyrektora Centrum Energetyki AGH

Stanisław Tokarski, prof. dr hab. inż.
tel. +48 617 55 13
e-mail: stokarski(at)agh.edu.pl

Arkadiusz Kustra, dr. hab. inż.
tel. +48 617 55 22
e-mail: kustra(at)agh.edu.pl

Dyrektor Administracyjny Centrum Energetyki AGH

Arkadiusz Jesionek, mgr inż. 
tel. +48 12 617 55 15
e-mail: arkadiusz.jesionek(at)agh.edu.pl 

Sekcja finansowa

Barbara Kurzyńska, lic.
Budynek C-5, I piętro, lokal 117
tel. +48 12 617 55 14
e-mail: barkurz(at)agh.edu.pl 

Sekcja techniczna

Jarosław Baranek, lic.
tel. +48 12 617 55 11
tel. kom. +48 885 972 647
e-mail: baranek(at)agh.edu.pl
budynek C-5, parter, pokój 012

Grzegorz Sada
tel. +48 12 617 55 11
tel. kom. +48  885 972 646
e-mail: gsada(at)agh.edu.pl
budynek C-5, parter, pokój 012

Zespół Centrum Energetyki AGH

Anna Droździk, dr inż. 
tel. +48 617 55 12
e-mail: drozdzik(at)agh.edu.pl

Przemysław Kaganek, mgr inż. 
tel. +48 12 617 55 38
e-mail: kaganek(at)agh.edu.pl

Karolina Mijas
tel. +48 12 617 55 22
e-mail: mijas(at)agh.edu.pl

Karolina Słomka-Polonis, mgr inż. 
tel. +48 12 617 55 37
e-mail: kslomka(at)agh.edu.pl

Renata Szmigiel, mgr 
tel. +48 12 617 55 33
e-mail: szmigiel(at)agh.edu.pl

Marek Ściążko, dr hab. inż.
tel. +48 12 55 16
e-mail: msc(at)agh.edu.pl