Prace badawcze i działalność B+R Centrum Energetyki AGH

Centrum Energetyki AGH zaprasza do realizacji wspólnych prac badawczych z zakresu energetyki. Nasz zaawansowany sprzęt i nowoczesne laboratoria umożliwiają sprawne wykonanie prac naukowych w rozmaitych dziedzinach energetyki.

Stale wspieramy i rozwijamy działalność Wydziałów AGH w realizacji programów badawczych krajowych oraz unijnych.

Organizujemy i inicjujemy działalność B+R dla umocnienia potencjału środowiska naukowego w rozwijaniu nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce.

Jako jednostka znajdująca się w strukturach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie możemy polegać na wiedzy i doświadczeniu naszych najlepszych naukowców. 

Modele współpracy

Projekt Centrum Energetyki oferuje elastyczne podejście do realizacji badań naukowych i działalności B+R oraz prac zleconych.

Możemy ubiegać się o dofinansowania projektów badawczych w ramach programów krajowych i Europejskich na dwa sposoby:

  • na podstawie umowy konsorcjum,
  • jako partner lub podwykonawca wskazany przez osobę fizyczną we wniosku o realizację grantu. 

 

Współpraca z podmiotami gospodarczymi może polegać na:

  • przyjęciu zlecenia wykonania prac z przemysłu na zasadach rynkowych,
  • wynajęciu powierzchni na dostosowanie laboratorium wg indywidualnych potrzeb kontrahenta,
  • wynajęciu wyposażonego laboratorium wraz z zespołem naukowców do prowadzenia prac B+R. 

 

W każdym przypadku zajmiemy się zarządzaniem i administrowaniem infrastrukturą techniczno-laboratoryjną w Centrum Energetyki oraz procedurami administracyjnymi na naszej uczelni. 

Ale to nie wszystko!

Większość pytań kierowanych do Centrum Energetyki AGH wymaga szczególnego podejścia.
W większości przypadków udaje się zaproponować korzystne rozwiązanie.
Dlatego zapraszamy do kontaktu!