08.06.2022

Uzyskaliśmy akredytację PCA na wzorcowanie mierników energii elektrycznej


W kwietniu bieżącego roku z powodzeniem zakończyliśmy proces akredytacji pierwszego w AGH Laboratorium Wzorcowania Mierników do Pomiaru Wskaźników Jakości Dostawy Energii Elektrycznej.

Uzyskanie akredytacji było poprzedzone okresem przygotowań polegających na opracowaniu systemu zarządzania oraz kompletu procedur ogólnych i technicznych. Laboratorium zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji i została mu udzielona akredytacja o numerze AP 205 na okres 4 lat.

Zakres akredytacji obejmuje wzorcowanie mierników wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej, cyfrowych mierników napięcia oraz kalibratorów w następujących dziedzinach:

1) napięcie, prąd (DC)
2) napięcie, prąd (AC)
3) częstotliwość

Laboratorium jest prowadzone wspólnie przez Centrum Energetyki AGH oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Personel laboratorium to pracownicy zespołu Jakości Energii Elektrycznej działającego w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii.

Pomysłodawcą oraz Kierownikiem Laboratorium jest Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka. Osobami, które przygotowały i przeprowadziły proces akredytacji, są: dr inż. Tomasz Siostrzonek oraz dr inż. Krzysztof Chmielowiec.

Obecnie trwają prace nad rozszerzaniem zakresu akredytacji, tak by w przyszłości laboratorium sprostało rosnącym oczekiwaniom klientów.

Zapraszamy do współpracy.