Laboratorium Procesów Katalitycznych

Pawilon C-5, lokale 307, 308, 309 


W skład laboratorium wchodzą:

  • Pracownia (TG/DTG/DTA)
  • Pracownia (XPS; Auger/SIMS)
  • Pracownia (TPR, UV-vis, Raman, Tekstura)

Przeznaczenie i cel LPK

Laboratorium służące do badań struktury i efektywności katalizatorów procesów powiązanych z wytwarzaniem energii. Laboratorium ma na celu określenie podstawowych parametrów katalizatorów i powiązania ich z efektywnością ich pracy. W przypadku wyposażenia w planowaną aparaturę, główne planowane do badań tematy: to: oczyszczanie gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych z tlenków azotu (proces selektywnej redukcji katalitycznej SCR), procesy chemicznej sekwestracji ditlenku węgla, usuwanie innych zanieczyszczeń gazowych. 

Laboratory users:

prof. dr hab. Teresa Grzybek
tel. 12 617 21-19
tel. 603-621-968
e-mail: grzybek@agh.edu.pl  

Workplace:
WEiP, Department of Fuel Technology, A-4, floor IV, room 403