Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Paliwowych (AiOP)

Pawilon C-6, lokal 211

 

Stopniowy rozwój wyposażenia laboratorium będzie umożliwiał wykonanie testowych i modelowych badań nad zastosowaniami ogniw paliwowych i akumulatorów do:

1.  zintegrowanego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ogniwach paliwowych w układach energetyki rozproszonej;

2.  możliwości zastosowania paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych i kopalnych do zasilania ogniw paliwowych, w tym gazu fermentacyjnego i alkoholu etylowego pochodzącego z rozkładu biomasy, gazu syntezowego ze zgazowania węgla i biomasy oraz mieszanin tych gazów;

3.    magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach elektrochemicznych i superkondensatorach oraz ich współpracy z ogniwami paliwowymi.

Użytkownik laboratorium:

dr inz Magdalena Dudek