Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej 1 (JEE 1)

Pawilon C-5, lokal 003

 

Jakość dostawy energii elektrycznej (zwana także jakością zasilania) staje się jednym z najważniejszych problemów współczesnej elektrotechniki. Już obecnie, a z całą pewnością w nieodległej przyszłości nieomal wszyscy użytkownicy tej formy energii staną wobec problemów związanych z jej jakością, czerpiąc stąd satysfakcję zawodową i korzyści materialne lub doświadczając negatywnych skutków jej degradacji.

W ostatniej dekadzie stopień zainteresowania tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki wyraźnie wzrósł. Są liczne tego przyczyny, a wśród nich fakt, że jakość dostawy energii elektrycznej warunkuje obecnie światowy rozwój gospodarczy oraz jakość życia. W zbiorze przyczyn wymienić należy także rosnącą powszechność stosowania rozproszonych źródeł energii.

 

Obszary naukowo-badawcze:

Dotyczą one głównie:

 1. Pomiarów i przetwarzania sygnałów elektrycznych
 2. Energoelektronicznych urządzeń do poprawy warunków zasilania
 3. Kosztów złej jakości energii elektrycznej
 4. Efektywności przetwarzania energii elektrycznej

Program naukowo-badawczy:

W ramach laboratorium planowana jest budowa stanowisk badawczych przeznaczonych do:

 1. rozproszonych pomiarów wskaźników jakości energii w celu badania propagacji i lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (wahań napięcia, zapadów, odkształcenia i asymetrii)
 2. rozproszonych pomiarów mocy i energii w sieci zasilającej
 3. gromadzenia danych dotyczących wskaźników jakości napięcia i zdarzeń dla całej sieci AGH
 4. oceny emisji i odporności odbiorników i źródeł energii elektrycznej (o prądzie fazowym do 16A) – zgodnie z normami europejskimi serii EN 61000
 5. oceny efektywności przetwarzania energii odbiorników i źródeł (o prądzie fazowym do 16A)
 6. certyfikacji przyrządów pomiarowych przeznaczonych do rejestracji wskaźników jakości napięcia (zgodnie z normami EN 61000-4-30, -4-15 i -4-7)

Działalność – projekty:

Laboratorium pozwoli na powadzenie badań i prac usługowych w ramach wszelkiego typy projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i komercyjne, związanych z następującymi obszarami szczegółowymi:

 • Regulacje prawne i organizacyjne jakości dostawy energii
 • Lokalizacja źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym
 • Metody i środki techniczne pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Rewizja istniejących dopuszczalnych wartości granicznych emisji i poziomów kompatybilności
 • Aspekty ekonomiczne jakości dostawy energii elektrycznej
 • Metody poprawy jakości napięcia
 • Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
 • Certyfikacja rejestratorów wskaźników jakości napięcia
 • Testy emisyjne i odpornościowe odbiorników i źródeł małej mocy 

Użytkownicy laboratorium

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

tel. 12-617-28-78

tel. 12-617-28-01;
tel. 05-433-584
e-mail: hanzel@agh.edu.pl  

Miejsce pracy:
WEAiIB, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania