Laboratorium Badań Materiałów Drobnoziarnistych

Kierownicy:

dr inż. Elżbieta Hycnar
dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH
dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl 

Działalność:

W laboratorium prowadzone są kompleksowe badania odpadowych materiałów drobnoziarnistych wraz z opracowaniem technologii gospodarczego ich wykorzystania. Do badań wykonywanych w laboratorium można zaliczyć:

  • badania mineralogiczne
  • badania fizyko-chemiczne
  • badania fizyko-mechaniczne
  • badania technologiczne
  • ocena jakości
  • określenie gospodarczej przydatności
  • opracowanie technologii przetwarzania obejmujące odzysk substancji użytecznych
  • modyfikacje właściwości
  • przygotowanie nowych produktów na bazie odpadowych materiałów drobnoziarnistych.

 

Ponad to, w laboratorium wykonywane są badania właściwości sorbentów mineralnych służących do ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych. Bada się możliwości modyfikacji ich składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych w pod kątem poprawy ich efektywności. Dodatkowo opracowywane są nowe wysoko-wydajne sorbenty w oparciu o kopaliny lokalne i odpady mineralne.

Laboratorium powstało w miejsce dawnego laboratoruim Materiałów Węglowych do Zastosowań w Energetyce.

Wstecz