Laboratorium Badań Termograwimetrycznych

Kierownik:

dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

Prace laboratorium dotyczą badań termograwimentrycznych materiałów różnego pochodzenia. Badania obejmują próbki w stanie stałym oraz ciekłym. Zainstalowana aparatura umożliwia wykonanie analizy procesów przemian termicznych paliw i ich popiołów z równoczesną detekcją gazów wydzielanych w procesie. Otrzymane krzywe TG, DTG i DSC pozwalają na pozyskanie niezbędnych informacji o materiale, które mogą służyć do optymalizacji procesu produkcyjnego oraz wytwórczego.

Laboratorium Badań Termograwimetrynczych realizuje:

  • prace badawczo-rozwojowe w zakresie analizy fizyczno-termicznej materiałów różnego pochodzenia,
  • badania i analizy termiczne TG, DTG, DSC materiałów: węgla, biomasy, osadów ściekowych, odpadów i paliw alternatywnych,
  • badania i analizy procesu toryfikacji, spalania i pirolizy materiałów: węgla, biomasy, osadów ściekowych, odpadów i paliw alternatywnych.

 

Wysokiej klasy stanowisko badawcze umożliwia poznanie parametrów danego surowca, a w szczególności: ciepła właściwego, zmiany entalpii, zmiany masy w zmiennych warunkach termicznych, zmiany tempa i temperatury przemian fazowych. Badania mogą być prowadzone w różnych atmosferach: utleniającej (powietrze) i obojętnej (azot). 

Aparatura

1. Stanowisko pomiarowe składający się z nowej generacji termograwimetru z sensorem DSC, zintegrowanego z analizatorem GC/MS:

  • Termowaga: zakres temperatury: od RT do 1600 °C, precyzja  pomiaru temperatury ±0,3K, rozdzielczość temperaturowa pieca: 0,002 K, prędkość grzania od RT do 1600 °C: 10 min, szybkość chłodzenia: od 1600 °C do 100 °C: ≤13 min, układ gazo- i próżnio-szczelny, 3 wloty gazów ochronnych, płuczących i reakcyjnych, ułożenie pieca: poziome, mikrowaga XP5 - w układzie poziomym z automatyczną  wewnętrzną adiustacją i linearyzacją, zakres ważenia: 5 g, dokładność odczytu: 1µg, wbudowany sensor DSC – wykonany z platyny o czułości minimum 0,1 mW, ze wbudowanymi sześcioma termoparami. Urządzenie ma możliwość zastosowania automatycznego zmieniacza na 34 próbki, umożliwiającego wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych dla próbek w różnych rodzajach tygielków z możliwością automatycznego zdejmowania pokrywek z tygielków bezpośrednio przed pomiarem. Termowagę można podłączyć do dodatkowych analizatorów FTiR, MS oraz sorpcji.
  • Analizator GC/MS z interfejsem przechwytującym próbki z termowagi posiadającym 16 kapilar: dozownik S/Sl, interfejs do podłączenia detektora MS, kolumna HP5 MS, detektor MSD.

Wstecz