Laboratorium Energetyki Odnawialnej

Kierownik: 

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

Laboratorium zajmuje się projektowaniem, optymalizacją i budową prototypowych, hybrydowych systemów mikrokogeneracyjnych, przystosowanych do pracy ze źródłami odnawialnymi (np. biomasa, promieniowanie słoneczne) i klasycznymi (np. ciepło odpadowe) o podwyższonych parametrach energetycznych i środowiskowych.

W laboratorium opracowywane są również analizy numeryczne procesów spalania paliw odnawialnych w różnego typu urządzeniach grzewczych wraz z analizą transferu ciepła i emisji szkodliwych substancji pod kątem optymalizacji procesu i konstrukcji w celu budowy układów prototypowych o poprawionych parametrach energetycznych i środowiskowych.

Ponad to laboratorium prowadzi doradztwo i ekspertyzy w następującym zakresie:

  • rozwój i budowa prototypów systemów wspomagających dla budynków pasywnych i zeroenergetycznych (integracja, magazynowanie energii, doświetlanie pomieszczeń, badania materiałowe, monitoring w czasie rzeczywistym),
  • opracowanie modeli układów energetyki odnawialnej pod kątem budowy rozporoszonych systemów energetycznych,
  • monitoring i analiza parametrów środowiskowych przy użyciu zdalnych, rozproszonych sensorów pomiarowych dla obszarów o ryzyku przekroczenia norm środowiskowych na potrzeby programów ochrony powietrza.

 

Wstecz