Laboratorium Geohydrauliki

Kierownik

dr inż. Krzysztof Polak

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium skupiamy się na prowadzeniu badań w zakresie geohydrauliki, warunkującej pozyskiwanie energii cieplnej z OZE w procesach górniczych. W szczególności na określeniu zdolności filtracyjnych, bądź izolacyjnych kompleksów skalnych w zmiennych warunkach termicznych. A także określanie ładunków i związków chemicznych przedostających się do środowiska wodnego.

Zakres tematyczny możliwych prac badawczych obejmuje zagadnienia diagnostyczne dotyczące:

  • sprawności hydraulicznej nowo wykonanych studni głębinowych
  • sprawności hydraulicznej użytkowanych i nieużytkowanych studni głębinowych
  • określanie starzeniowych krzywych niezawodności obiektów technicznych należących do ujęć głębinowych
  • dobór optymalnych parametrów pracy gwarantujących niezawodną pracę otworu hydrogeologicznego
  • określanie parametrów hydraulicznych ośrodka wodonośnego
  • doboru sprzętu pompowego gwarantującego racjonalne zarządzanie zasobami energetycznymi, w tym minimalizację strat energetycznych
  • wykorzystania TV metod inspekcyjnych przy wykorzystaniu zestawu kamer z laserowym pomiarem elementów wyposażenia otworów hydrogeologicznych o średnicy wewnętrznej powyżej 5”.

 

Badania diagnostyczne prowadzone są w oparciu o autorską metodykę badawczą oraz zautomatyzowane stanowisko pomiarowe, pozwalające na ocenę stanu technicznego studni wierconej oraz głębinowego agregatu pompowego. Układ pomiarowy umożliwia przeprowadzenie badania w trybie zdalnym.

Wstecz