Laboratorium Inżynierii Materiałowej dla Energetyki

Kierownik

prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium prowadzi się prace w obszarze inżynierii materiałowej, związane z elektrochemicznym magazynowaniem i konwersją energii. Badane są materiały dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i wysokotemperaturowych elektrolizerów (ceramiczne materiały anodowe, katody na bazie tlenków metali przejściowych o zróżnicowanej strukturze krystalograficznej, tlenowe elektrolity stałe oparte o tlenki cyrkonu i ceru oraz protonowe elektrolity, pracujące w zakresie temperatur 500 - 650°C). Prowadzi się również badania nad katalizatorami trójfunkcyjnymi i innowacyjnymi technikami magazynowania tlenu w złożonych strukturach tlenków metali przejściowych dla czystych technologii węglowych. Optymalizuje się metody nisko- i wysokotemperaturowej syntezy materiałów dla elektrochemicznego magazynowania i konwersji energii.

Wstecz