Laboratorium Inżynierii Procesów CCU

Kierownik:

dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

Głównym celem działalności laboratorium jest budowa stanowiska badawczego umożliwiającego wykonanie eksperymentów z układem chłodniczym zawierającym dwutlenek węgla. Ze względu na swoje właściwości (termodynamiczne i środowiskowe), a także obowiązujące przepisy dwutlenek węgla zaczyna być coraz częściej stosowanym czynnikiem w układach sprężarkowych. Dwutlenek węgla jako samodzielny czynnik chłodniczy występuje często w obiegu transkrytycznym. Istnieją dwa główne powody zastosowania dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego: bezpieczeństwo ludzi i produktu, możliwość uzyskania bardzo niskich wartości temperatury zamrażania.

W odróżnieniu do freonowych czynników roboczych w układzie transktytycznym osiągane są wysokie wartości ciśnienia, zwłaszcza po stronie wysokotemperaturowej, gdzie ciśnienie może wynosić nawet 130 barów. Dodatkowo, gdy temperatura górnego źródła ciepła jest większa od 30oC, dwutlenek węgla nie ulega kondensacji. Takie właściwości termodynamiczne obiegu wymagają stosowania odmiennych od klasycznych obiegów chłodniczych konstrukcji urządzeń oraz materiałów, np. Gascooler, zawór ICMTS, elektroniczny zawór rozprężny, sterownik automatycznej regulacji zaworu czy separator cieczy.
Stanowisko zbudowane z wykorzystaniem najnowszych technologii i urządzeń. Wydajność chłodnicza po stronie średniej temperatury (około -8oC w wymienniku) wynosić będzie 5 kW. Wydajność mroźnicza po stronie niskiej temperatury (około -34oC w wymienniku) będzie wynosić około 2,7 kW. Moc elektryczna pobierana przez urządzenie będzie wynosić około 1,4 kW.

Sterowanie urządzeniem odbywa się będzie za pomocą sterowników przemysłowych. Każdy odbiornik (wymiennik) będzie posiadał jeden własny sterownik. Skrzynka zasilająco-sterująca wyposażona w sterownik powinna posiadać osobne zabezpieczenia dla oświetlenia, grzałek, wentylatorów, zaworów.

Wstecz