Laboratorium Ochrony Środowiska i Radiochemii

Kierownik

prof. dr hab. inż. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W skład laboratorium wchodzą:

  • Laboratorium Ochrony Środowiska (OS)
  • Laboratorium Radiochemii (R)

W Laboratorium Radiochemii głównym obszarem badawczym jest monitoring (z uwagi na antropogeniczne radionuklidy i wybrane metale ciężkie) gleb obszarów Polski południowej ze szczególnym uwzględnieniem terenów  chronionych: Tatrzański Park Narodowy (TPN) oraz Tatranský národný park (TANAP), Karkonoski Park Narodowy (KPN). Ponad to, wykorzystanie metody datowania 210Pb osadów dennych pobranych ze stawów górskich i dedykowanie jej do określenia zmian środowiskowych na  terenach szczególnie chronionych. A także rozwijanie prac związanych z opracowywaniem nowych sorbentów kompozytowych selektywnych dla wybranych radionuklidów i metali ciężkich  mających zastosowanie do usuwania ekotoksyn z próbek środowiskowych.

Obszar działalności Laboratorium Ochrony Środowiska to głównie analizy składu chemicznego różnych substancji środowiskowych (np. pyłu zawieszonego, analiza kationów i anionów).

Wstecz